מארק מוסקוביץ RAP4 ISRAEL ברחוב עין גדי 45 בית שמש(חצר בבית פרטי)

7.4.22

  תשלום

א. התשלום בגין הרכישה חייב להתבצע ביום המכירה.לא קיימת אפשרות ביטול רכישה והרוכש יחויב במלוא הסכום

ב. על סכום הזכייה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק.משתתפים אינטרנטים מחוייבים לבצע העברה בנקאית מייד עם קבלת החשבון אחרת יחויבו באשראי למעט אם יבקשו לשלם באופן אחר .

ג. בנוסף לאמור לעיל הקונה יחויב וישלם לחברה המוכרת ביחד עם תמורת הפריטים שנרכשו, עמלת כרוז בשיעור 12.5% משווי הפריטים שנרכשו בתוספת מע"מ כחוק. עמלת כרוז תהא חלק מתמורת הרכישה, ולפני סילוקה בפועל לא תאושר הוצאת הציוד.

ד. ניתן לבצע תשלום במהלך המכירה במזומן או בצ'קים מועד פירעון ליום המכירה.

ה. קיימת אפשרות לשלם בכרטיסי אשראי.(תיגבה עמלת אשראי) אולם לא יהיה בכך בכדי לחייב את אקורד להפעיל אמצעי זה יצוין כי לקוח המשאיר פרטי כרטיס אשראי לביטחון ולא שילם תוך 5 ימים ממועד הרכישה מוותר מראש על זכותו לשלם את המקדמה באמצעי אחר ואקורד תהיה רשאית לגבות באמצעות כרטיס האשראי את כול תמורת הרכישה.

למידע נוסף
המכירה הסתיימה

346 פריטים
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
אני מעוניין לקבל מבית המכירות אקורד המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ התראות על מכירות חדשות
מאשר