מיטלטלין מרשות האכיפה והגבייה והמרכז לגביית קנסות

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

30.6.24

מכירה זו מתקיימת על ידי רשות האכיפה והגבייה.
מכירה זו מתקיימת על ידי רשות האכיפה והגבייה.
ההשתתפות הינה בכפוף לתנאי המכירה
לא ניתן לצפות בפריטים או לבקר במחסנים
שימו לב שהצעתכם מחייבת ולא ניתן לבטל זכייה.
• במידה ומכירת רכב או מיטלטלין תבוטל מכל סיבה שהיא, פיקדונו של מציע 1 יחולט, דהיינו 10% מהצעתו, וההצעה הזוכה הבאה המחייבת תהיה של מציע מס' 2. ככל שמכירת הפריט למציע מס' 2 תבוטל , יחוייב מציע 2 בתשלום 10% מגובה הצעתו, וההצעה המחייבת החדשה הבאה תהיה של המציע הבא וכך הלאה, עד למכירת הרכב / מיטלטלין או הגעה לגובה הצעה שלא תאושר על ידי הרשות.
• בכל שאלה ניתן לפנות למר דודו כהן מרשות האכיפה והגבייה בדואר האלקטרוני: duduco@eca.gov.il
• בתום המכירה ישלחו למציעים הגבוהים הודעות על סיכום רכישה בדואר האלקטרוני. שימו לב כי זו הודעה הראשונית בלבד. לאחר קבלת אישור זכייה סופי מרשות האכיפה , ישלחו לזוכים הודעות לנייד+ דואר אלקטרוני, המודיעות על זכייה בפריט והוראות לתשלום. לאחר אישור קבלת התשלום , תשלח לזוכים הודעה נוספת המאשרת את איסוף הפריטים מהמחסן בו נמצא הפריט. את ההנחיות ניתן לראות בנוסף באתר רשות האכיפה והגביה , תחת הנחיות לאיסוף פריט שנרכש במכרז מקוון.
• אין עמלה מוכר במכירה זו, סכום הזכייה הוא הסכום לתשלום, היה והתקבל אישור זכייה.
• מכירת מיטלטלין ברשות האכיפה מתבצעת באמצעות הגשת הצעות מוקדמות וביצוע התמחרות. המיטלטלין המוצעים למכירה מוצגים בקטלוג המכרז באתר בידספיריט ופתוחים להגשת הצעות מוקדמות באתר החברה. הצעות אלו גלויות לעיני כלל המציעים באתר. ביום ראשון בשעה 10:00, מבוצעת התמחרות אינטרנטית לכל המיטלטלין המוצעים למכירה. בתום ההתמחרות , מערכת המכירות של רשות האכיפה מבצעת איסוף נתונים של כלל ההצעות שהוגשו – המוקדמות , ובהתמחרות. על המציע הגבוה (זוכה מותנה) להמתין להודעת אישור זכייה סופי ברכב/מיטלטלין מרשות האכיפה. במקביל יישלח מייל ע"י חברת בידספיריט המעדכנת את המציעים הגבוהים בהתמחרות כי הם זוכים מותנים בפריט ועליהם להמתין לאישור זכיה סופי של הרשות. ועדת המכירות של רשות האכיפה מתכנסת לאחר מכן בכדי לקבל החלטות מכירה או אי-מכירה לפריטים , בהתאם למצבם המשפטי בתיקי ההוצאה לפועל. יובהר כי זוכה סופי בפריט מיטלטלין הינו המציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר לאחר שקלול כלל שהוגשו, ובלבד שאושר וקיבל הודעת זכיה סופית מרשות האכיפה, בלבד.
*אין להגיע אל מחסני המיטלטלין ללא תאום מראש

למידע נוסף
המכירה הסתיימה

17 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu