סורק שיניים מכונס נכסים

22.1.24

בתוקף תפקידי ככונס נכסים מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת נכסים המפורטים להלן:

ב. סורק שיניים תוצרת CARESTREAM – CS 3800


2. ההתמחרות תתקיים ביום 22/1/2024 בשעה 9:30

באתר בידספיריט בכתובת: http://bidspirit.com/kaya.

לתמיכה טלפונית 073-3744453

3. על המציעים לזכות הציבורית לעמוד בתנאים של וועדת המוניות

שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לקבלת רישיון להפעלת מונית.

4. המציעים ימסרו במעמד הזכייה סך של 10% מסכום ההצעה הזוכה.

מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור ממנה ו/או לא יקבל רישיון להפעלת מונית

מוועדת המוניות במשרד התחבורה, יחולט סך של 10% מסכום זכייתו.

5. הנכסים יימכרו במצבם (AS IS), והח"מ אינו מקבל על עצמו

אחריות לתקינות מצבם, תיאורם, או השימוש שנעשה בהם.

6. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי,

והוא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מכירה פומבית, מו"מ,

או תחרות עם מציע אחד או מספר מציעים או אחרים, כפי שיבחר

ויחליט אין לראות בהזמנה זו משום מכרז ודיני מכרזים לא יחולו אפוא עליה

ויש לראות בה אך ורק הודעה לציבור על האפשרות להגיש הצעות כמפורט לעיל.

7. המכר והסכם המכר כפופים לאישורו של רשם ההוצאה לפועל

ושל הנושה המובטח.


תמיר יהלומי, עו"ד- כונס נכסים

קיירה - יהלומי, חברת עו"ד ונוטריון

מגדל ב.ס.ר. 4 רח' מצדה 7 בני ברק

טל': 03-6962005 פקס:03-6962008

למידע נוסף
המכירה הסתיימה

1 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות קיירה - יהלומי, חב' עו"ד ונוטריון - מכירת זכויות ציבוריות התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu