Auction 8

Aug 12, 2020 (your local time)
Israel
 רבוצקי 23 רעננה

מכירה בשם ובעבור מאפית קונדיטוריה לחמי

בכדי להשתתף במכירה יש להגיש את טופס ההשתתפות חתום בצירוף צילום ת.ז.


יש אפשרות לתת את המחיר המקסימלי שלכם לפריטים בו אתם מעוניינים ומערכת בידספיריט תתתמקו עבורכם עד לאותו הסכום. בהצלחה!


תוספת לתנאי מכירה בחברת מאפית לחמי

תשלום

התשלום חייב להיות מבוצע תוך 24 שעות מסיום המכירה. חברת שלא תשלם מארגן המכירה שומר לעצמו למכור את הציוד ללא שום עירעור ופיצוי.

פירוק

כל הלקוחות לא יוצא מהכלל חייבים להוציא את הציוד תוך 10 ימים מסיום המכירה והעברת התשלום.

לקוח שלא יעשה זאת , חברת ויסוצקי ואו מארגני המכירה יוציאו את הציוד , לא תהיה אחריות לגבי טיב הפירוק ויגבו דמי טיפול ואחסנה של הציוד .

כל מפרק חייב לעמוד בסטנדרד בטיחות, אישור עבודה בגובה, ריתמות, קסדות לפי כל התקנות וחוקי מדינת ישראל.

כמו כן כל מפרק חייב להציג ביטוח בתוקף לפי נוסח שיסופק , כל כלי רכב ומנוף ומפעיל יציגו את את רשיון רכב בתוקף, עודת מנופאי בתוקף, אישור תקינות מנוף בתוקף וביטוח בתוקף.The auction has ended

143 lots
1 2 3
1 2 3
The auction has ended
I would like to get notifications from Meco LTD about new auctions
I approve