רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

רחוב ירמיהו 37, ירושלים

I would like to get notifications from רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין about new auctions
I approve

רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 2009 כיחידת סמך במשרד המשפטים. הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות, על גביית חובות שונים בין גופים פרטיים וכן על גביית קנסות, חובות ותשלומים שונים המגיעים למדינה.


הרשות מורכבת משתי יחידות:

  1. מערכת ההוצאה לפועל: ככלל, בהוצאה לפועל נגבים פסקי דין או החלטות אחרות של בית משפט בעניין אזרחי. בנוסף נגבים בהוצאה לפועל חיובים אחרים שדינם כדין פסק דין כגון שטרות ומשכנתאות. המדובר, על פי רוב באכיפת חיובים שבין אדם לחברו, אם כי לעתים, גם גופי המדינה פועלים באמצעות ההוצאה לפועל לאכיפת חיובים. דיני ההוצאה לפועל במדינת ישראל מוסדרים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 ובתקנות שהותקנו מכוחו.
  2. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות: במרכז לגביית קנסות גובים חובות עבור אוצר המדינה. חריג לכך הוא "פיצוי בהליך פלילי". כאשר בית המשפט בהליך פלילי פוסק פיצוי לקורבן עבירה, המדינה, באמצעות המרכז לגביית קנסות, גובה את החוב עבור הקורבן. המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות הוקם בשנת 1995 ופועל מכוח חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה- 1995 והתקנות שהותקנו מכוחו.

תפיסת מעוקלים מהווה פעולת גבייה אחת מתוך כלל ההליכים המבצעיים העומדים לרשות הזוכה בתיקי ההוצאה לפועל ובתיקי המרכז לגביית קנסות. משנתפס המעוקל, במידה והחייב לא שילם את החוב הפסוק או לא הוגשה בקשה לשחרורו, לאחר 14 יום מתפיסתו, ניתן לפעול למכירתו ולמימושו דרך מכרזי ההוצאה לפועל.

Contact office
Email
Website
https://www.gov.il/he/Departments/law_enforcement_and_collection_system_authority


Want to get an alert when there are new auctions by רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין?  Configure alerts

Ended auctions

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Sep 11, 2022

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Aug 28, 2022

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Jun 19, 2022

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

May 15, 2022

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Mar 20, 2022

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Feb 13, 2022

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Nov 21, 2021

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Oct 24, 2021

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Oct 10, 2021

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Aug 29, 2021

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Aug 15, 2021

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Apr 25, 2021

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Mar 9, 2021

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Dec 17, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Nov 9, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Sep 8, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Aug 2, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Jul 26, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Jul 5, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Jun 14, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

May 17, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Feb 20, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Feb 13, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Jan 9, 2020

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Dec 5, 2019

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Nov 17, 2019

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Sep 3, 2019

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Aug 6, 2019

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Jul 21, 2019

רשות האכיפה והגבייה - מיטלטלין

Jul 11, 2019