צמוד קרקע בהרצליה מכונס נכסים
14.10.21

- הצעות רכישה תוגשנה בכתב על גבי טופס הצעה אותו

ניתן לקבל ממשרד הח"מ, ותכלולנה שם המציע,

תעודת זהות, כתובת והסכום המוצע בש"ח,

למשרד של כונסי הנכסים עוה"ד ינקוביץ אירית ו/או זכריה קוממי

עד ליום 14/10/2021 שעה 12:00

- את הנכס ניתן לראות בתיאום מראש עם משרד הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- ינקוביץ אירית, עו"ד
שלמה המלך 38, קרית אונו
טלפון: 03-5343937
- זכריה קוממי, עו"ד
רחוב שבזי 144, ראש העין
טלפון: 03-9032453

לפרטים נוספים

בית מגורים צמוד קרקע חד קומתי, הרצליה, רחוב גיל 47

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע חד קומתי
ישוב הרצליה
כתובת רחוב גיל 47
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 14.10.21, 12:00
גוש 6560
חלקה 63

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא