דירה בבתי ים מעיזבון
24.10.21

- על ההצעה בצרוף שיק בנקאי בגובה 10% מגובה ההצעה

ויש להגישה לא יאוחר מיום 24/10/2021 שעה 12:00

לאחת הכתובת להלו:

יאיר דנגור,

עו"ד - מנהל העיזבון - רחוב הארבע 30 תל אביב

(מגדלי הארבע - מגדל דרומי)
ו/או אורי לאואר, עו"ד - ב"כ הבעלים
רחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן ( מגדל משה אביב)
- יתקיימו ביקורים בדירה, הח"מ ראשים להאריך את התקופה להגשת הצעות
ככל שימצאו לנכון.

בשאלות ובירורים ניתן לפנות:
לעו"ד יאיר דנגור בטלפון: 03-5614702
ו/או עו"ד אורי לאואר בטלפון: 03-6122000

לפרטים נוספים

דירה, בת ים, רחוב ליבורנו 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת רחוב ליבורנו 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 24.10.21, 12:00
גוש 7128
חלקה 27
תת חלקה 28

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא