מבנה באשדוד מבא כח
5.12.21

- פרטים נוספים ונוסח חוזה לרכישת הזכויות
אשר ייחתם עם המציע אשר הצעתו תתקבל
ניתן לקבל האמצעות ב"כ הנכסים, עו"ד שמעון שמיע ממשרד ברגזון ושות',
בהתאם לפרטים הר"מ, ובאמצעות משלוח מייל לכתובת:
אימייל: office@bergersonlaw.com
וכנגד סך של 585 שקלים.
- את ההצעות בנוסח החוזה אשר יוגש במשרד הח"מ,
בשני עותקים מקוריים וחתומים אשר יהוו את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע,
וזאת לא יאוחר מיום 05/12/2021 בשעה 16:00,
לא ייערכו שינויים בהסכם
לפרטים נוספים

זכויות בנכס, אשדוד, רחוב שבי ציון 9 פינת רחוב מרזוק ושמואל רובע א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב אשדוד
כתובת רחוב שבי ציון 9 פינת רחוב מרזוק ושמואל רובע א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 5.12.21, 16:00
גוש 2077
חלקה 215
תת חלקה 1,2,3,5
מגרש מס' 2
הערות קומת מרתף קומת קרקע, קומה א' וקומת גג

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא