מכונה להדבקת קנטים
עדינה וויל משרד עו"ד ונוטריון
29.12.21

 • הצעות לרכישת המכונה יש לשלוח דרך פורטל בידספיריט https://il.bidspirit.com/ui/home?lang=he, מרכז אינטרנטי אשר יערך ביום
 • 29/12 בשעה 12:00, לצרכי הגשת הצעה והשתתפות במכרז יש להפקיד פקדון בכרטיס אשראי בלבד בשיעור 10% מסכום ההצעה. פקדון זה יחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז כזוכה. למען הסר ספק פקדון זה מהווה פיצוי מסוכם ללא צורך בהוכחת נזק.
 • ניתן יהיה לראות את המכונה ביום 28/12/21 בשעה 14:00 בתיאום מראש עם הח"מ.
 • הקונה רוכש את המכונה במצבה הנוכחי (AS IS) ואין הח"מ אחראית לתקינותה ושלמותה, למצבה הפיזי, והמכני של המכונה או לכל פגם באם גלוי או נסתר.
 • אין החתומה מטה מתחייבת למכור לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והיא שומרת לעצמה את הזכות לערוך התמחרות בין המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך מעין מכרז ולהאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות, לבטל את הליכי המכירה בכל שלב, והכל לפי שיקול דעתה.
 • המכירה מותנית באישורו של הנושה המובטח ובכפוף לאישורו של רשם ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל.
 • תמורת המכר תשולם ע"י הרוכש בתוך 10 ימים ממועד אישור המכר ע"י רשם ההוצאה לפועל.
 • השתתפות בהתמחרות כמוהה כהסכמה כי הסמכות המקומית הייחודית לדון בכל הנוגע להליך המכר הינה בערכאות במחוז חיפה ו/או לשכת ההוצאה לפועל בקריות בהתאם לסמכות עניינית.
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל לגב' ססיל כהןsel@weil-law.com ו/או בטלפון נייד מס' 054-9886277.
 • למידע נוסף

  מכונה להדבקת קנטים תוצרת BIESSE איטליה, סדרה 16-3929.02380 ש.י 2017 כולל מחשב DELL.

  לקטלוג
    לפריט הקודם
  לפריט הבא 

  מע"מ: 17% על העמלה בלבד

  שם המכונה מכונה להדבקת קנטים תוצרת BIESSE איטליה, סדרה 16-3929.02380 ש.י 2017 כולל מחשב DELL.
  מקום תצוגה ניתן יהיה לראות את המכונה ביום 28/12/21 בשעה 14:00 בתיאום מראש עם הח"מ.
  הערות מדובר במכונה ייחודית בעלת הספק לא מוגבל.

  תגיות:

  לקטלוג
    לפריט הקודם
  לפריט הבא