נחלה במשמר השבעה מכונס נכסים
אביעד איטח ושות' | משרד עורכי דין
15.5.22

- חוברת המרכזת מסמכים למציע בקשר עם הנכס,

לרבות נוסח הסכם המכר עליו יידרש המציע לחתום,

אישור זכויות וכיו"ב ניתן יהיה לקבל

במשרד עו"ד אביעד איטח ושות'

ברחוב יצחק שדה 8 (מגדל אקרו קומה 7)בתל אביב

כנגד תשלום סך של 250 שקלים (בתופסת מע"מ )

שלא ישוב בכל מקרה, אצל עו"ד שימרה פרץ דהן ו/או במזכירות המשרד.

יש לצור קשר טלפוני עם מזכירות המשרד

בטלפון 03-6236130 לתיאום מראש טרם ההגעה.
- הצעות לרכישת מלוא הזכויות בנכס יש למסור לידי הח"מ,
כונס הנכסים, עו"ד דוד איטח, עד ולא יאוחר
מיום 15/05/2022 בשעה 12:00
באמצעות נוסח הסכם המכר לפחות לפקודת הח"מ
על סך 10% מההצעה בצירוף מע"מ כדין.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- אביעד איטח עו"ד
רחוב יצחק שדה 8 תל אביב
טל: 03-6236130
- גד שטילמן, עו"ד
ז'בוטינסקי 7 רמת גן
טל: 03-6132432

למידע נוסף

נחלה, משמר השבעה, רחוב אליהו שמיר 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נחלה
ישוב משמר השבעה
כתובת רחוב אליהו שמיר 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.5.22, 12:00
גוש 6797
חלקה 6

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu