מגרש במבשרת ציון מכונס נכסים
גיל אפרתי ושות' משרד עורכי דין
6.7.22

- על המציע לחתום על טופס הצעה ועל חוזה מכר
בנוסח שהוכן מראש במשרדו של הח"מ,
ההצעה שלא תתקבל על גבי טופס ההצעה
ובהתאם לתנאים המפורטים בה לא תתקבל.
- ניתן לקבל פרטים אודות הנכס לרבות תיק למתעניין
הכולל את מסמכי המכר בתיאום עם הח"מ
- את ההצעות יש להגיש במשרדו של הח"מ
לא יאוחר מיום 06/07/2022 בשעה 12:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- עו"ד יעקב אמסטר
רחוב יפו 216 י-ם
טל: 02-5000077
מייל: main@amster-adv.co.il
 - עו"ד גיל אפרתי
רחוב עם ועולמו 3, קומה 4, י-ם
טל: 02-6523322
מייל: office@efratilaw.co.il
למידע נוסף

מגרש ועליו מבנים שונים, מבשרת ציון, רחוב הראשונים 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש ועליו מבנים שונים
ישוב מבשרת ציון
כתובת רחוב הראשונים 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 6.7.22, 12:00
גוש 30467
חלקה 11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא